Re: [xsl] defining sections

Subject: Re: [xsl] defining sections
From: Geert Josten <Geert.Josten@xxxxxxxxxxx>
Date: Fri, 25 Nov 2005 14:57:43 +0100
Almost there..

geoff hopkins wrote:
I am really sorry but I am confused big time....

I have:

	<xsl:template match="root">
		<root>
			<artefact doc_ref="{$DOC_REF}" type_id="1">
				<xsl:apply-templates select="data"/>

<xsl:apply-templates select="data[(.='Functional Requirements') or (.='Design Derived Requirements')]"/>


			</artefact>
		</root>
	</xsl:template>

<xsl:template match="data"/>

	<xsl:template match="data[.='Functional
Requirements']">
		<before>
			<xsl:value-of select="."/>
		</before>
		<xsl:apply-templates select="data[.='Functional
Requirements']/following::data[following::data[.='Design
Derived Requirements']]"

mode="before" />


</xsl:template>

<xsl:template match="data" mode="before"> <before> <xsl:value-of select="."/> </before> </xsl:template>

	<xsl:template match="data[.='Design Derived
Requirements']">
		<after>
			<xsl:value-of select="."/>
		</after>
		<xsl:apply-templates select="data[.='Design Derived
Requirements']/following::data"

mode="after" />


</xsl:template>

<xsl:template match="data" mode="after"> <after> <xsl:value-of select="."/> </after> </xsl:template>

But need some sort of output like...

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<root>
<before>Functional Requirements</before>
<before></before>
<before>text</before>
<before></before>
<before>text</before>
<before></before>
<before>text</before>
<before></before>
<before>text</before>
<before>text</before>
<before>text</before>
<before>text</before>
<before>text</before>
<before>text</before>
<before>text</before>
<before>text</before>
<before>text</before>
<before></before>
<before>text</before>
<before></before>
<after>Design Derived Requirements</after>
<after></after>
<after>text</after>
<after></after>
<after>text</after>
<after></after>
<after>text</after>
<after></after>
<after>text</after>
</root>
__________________________________ Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005 http://mail.yahoo.com
-- Drs. G.P.H. Josten ConsultantDaidalos BV
Source of Innovation
Hoekeindsehof 1-4
2665  JZ  Bleiswijk
Tel: +31 (0) 10 850 1200
Fax: +31 (0) 10 850 1199
www.daidalos.nl


De informatie - verzonden in of met dit emailbericht - is afkomstig van Daidalos BV en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onbedoeld hebt ontvangen, verzoeken wij u het te verwijderen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.


Current Thread