Re: [xsl] defining sections

Subject: Re: [xsl] defining sections
From: geoff hopkins <geoffhopkins123@xxxxxxxxx>
Date: Fri, 25 Nov 2005 06:18:43 -0800 (PST)
sorry but that does not work I get the following
output...

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<root>
<artefact doc_ref="" type_id="1">
<before>Functional Requirements</before>
<after>Design Derived Requirements</after>
<before>Functional Requirements</before>
<after>Design Derived Requirements</after>
</artefact>
</root>


--- Geert Josten <Geert.Josten@xxxxxxxxxxx> wrote:

> Almost there..
> 
> geoff hopkins wrote:
> > I am really sorry but I am confused big time....
> > 
> > I have:
> > 
> > 	<xsl:template match="root">
> > 		<root>
> > 			<artefact doc_ref="{$DOC_REF}" type_id="1">
> > 				<xsl:apply-templates select="data"/>
> 
> <xsl:apply-templates select="data[(.='Functional
> Requirements') or (.='Design Derived
> Requirements')]"/>
> 
> > 			</artefact>
> > 		</root>
> > 	</xsl:template>
> > 
> > 	<xsl:template match="data"/>
> > 
> > 	<xsl:template match="data[.='Functional
> > Requirements']">
> > 		<before>
> > 			<xsl:value-of select="."/>
> > 		</before>
> > 		<xsl:apply-templates select="data[.='Functional
> >
>
Requirements']/following::data[following::data[.='Design
> > Derived Requirements']]"
> 
> mode="before" />
> 
> > 	</xsl:template>
> 
> <xsl:template match="data" mode="before">
> 	<before>
> 		<xsl:value-of select="."/>
> 	</before>
> </xsl:template>
> 
> > 	<xsl:template match="data[.='Design Derived
> > Requirements']">
> > 		<after>
> > 			<xsl:value-of select="."/>
> > 		</after>
> > 		<xsl:apply-templates select="data[.='Design
> Derived
> > Requirements']/following::data"
> 
> mode="after" />
> 
> > 	</xsl:template>
> 
> <xsl:template match="data" mode="after">
> 	<after>
> 		<xsl:value-of select="."/>
> 	</after>
> </xsl:template>
> 
> > But need some sort of output like...
> > 
> > <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
> > <root>
> > <before>Functional Requirements</before>
> > <before></before>
> > <before>text</before>
> > <before></before>
> > <before>text</before>
> > <before></before>
> > <before>text</before>
> > <before></before>
> > <before>text</before>
> > <before>text</before>
> > <before>text</before>
> > <before>text</before>
> > <before>text</before>
> > <before>text</before>
> > <before>text</before>
> > <before>text</before>
> > <before>text</before>
> > <before></before>
> > <before>text</before>
> > <before></before>
> > <after>Design Derived Requirements</after>
> > <after></after>
> > <after>text</after>
> > <after></after>
> > <after>text</after>
> > <after></after>
> > <after>text</after>
> > <after></after>
> > <after>text</after>
> > </root>
> > 
> > 
> > 	
> > 		
> > __________________________________ 
> > Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005 
> > http://mail.yahoo.com
> > 
> > 
> 
> -- 
> Drs. G.P.H. Josten
> Consultant
> 
> 
> 
> Daidalos BV
> Source of Innovation
> Hoekeindsehof 1-4
> 2665  JZ  Bleiswijk
> Tel: +31 (0) 10 850 1200
> Fax: +31 (0) 10 850 1199
> www.daidalos.nl
> 
> 
> De informatie - verzonden in of met dit emailbericht
> - is afkomstig van Daidalos BV en is 
> uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u
> dit bericht onbedoeld hebt ontvangen, verzoeken 
> wij u het te verwijderen. Aan dit bericht kunnen
> geen rechten worden ontleend.
> 
> 


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Current Thread