[xsl] Attributes with default namespaces? XSLT Rec question..

Subject: [xsl] Attributes with default namespaces? XSLT Rec question..
From: Geert Josten <Geert.Josten@xxxxxxxxxxx>
Date: Thu, 13 Nov 2008 17:50:41 +0100
Hi all,

A question about the XSLT recommendation..

If you add the following to your XSLT stylesheet:
    <test xmlns="http://test";>
        <xsl:attribute name="test"/>
    </test>

What namespace should that attribute receive? Should the result be:
    <test xmlns="http://test"; test=""/>

..or (something like)
    <test xmlns="http://test"; _:test="" xmlns:_="" />

[ Please read on first.. ;-) ]

The XSLT 2.0 recommendation states:
    "If the namespace attribute is not present, then the lexical Qname
     is expanded into an expanded-QName using the namespace declarations
     in effect for the xsl:attribute element, not including any default
     namespace declaration."

    (http://www.w3.org/TR/xslt20/#creating-attributes, 9th paragraph or
so)

The xsl:attribute has no namespace attribute, and the lexical Qname contains
no prefix. But since de default namespace declaration should not be included
in resolving/expanding the Qname, I would expect the latter result should
appear. However, the latter is not valid according to:
    (http://www.w3.org/TR/REC-xml-names/#ns-decl, 2nd paragraph or so)

..nor does any of the common implementations give that result, the all return
the first..

Am I misinterpreting the XSLT recommendation?

Kind regards,
Geert


Drs. G.P.H. Josten
Consultant


http://www.daidalos.nl/
Daidalos BV
Source of Innovation
Hoekeindsehof 1-4
2665 JZ Bleiswijk
Tel.: +31 (0) 10 850 1200
Fax: +31 (0) 10 850 1199
http://www.daidalos.nl/
KvK 27164984
De informatie - verzonden in of met dit emailbericht - is afkomstig van
Daidalos BV en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit
bericht onbedoeld hebt ontvangen, verzoeken wij u het te verwijderen. Aan dit
bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Current Thread