Re: [xsl] reducing string length

Subject: Re: [xsl] reducing string length
From: Bastiaan Wakkie <bwakkie@xxxxxxxxx>
Date: Mon, 17 Nov 2008 11:33:09 +0100
whow great thx... yes I will test if the string is > 25 just before

Geert Josten wrote:
Not too difficult I'd say:

concat(substring(substring-before(email, '@'), 1, 10), '..@..', substring(substring-after(email, '@'), string-length(substring-after(email, '@')) - 10 + 1, 10))

Or perhaps you would like to add some if's to test for total length and lengths of left and right hand first..

;-)
Drs. G.P.H. Josten Consultant


http://www.daidalos.nl/ Daidalos BV Source of Innovation Hoekeindsehof 1-4 2665 JZ Bleiswijk Tel.: +31 (0) 10 850 1200 Fax: +31 (0) 10 850 1199 http://www.daidalos.nl/ KvK 27164984 De informatie - verzonden in of met dit emailbericht - is afkomstig van Daidalos BV en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onbedoeld hebt ontvangen, verzoeken wij u het te verwijderen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.


From: Bastiaan Wakkie [mailto:bwakkie@xxxxxxxxx]
Sent: maandag 17 november 2008 11:14
To: xsl-list@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Subject: [xsl] reducing string length

Someone tried already to reduce a long email string into a
smaller one in xsl v1.0 ?

like

myverywaytolongemail.address@xxxxxxxxxxxx

into something like:


myveryway..@..domain.com


So it does not exceed the length of 25 chars.

thanks,
Bastiaan

Current Thread