[xsl] can a value of a parameter depends on a other value

Subject: [xsl] can a value of a parameter depends on a other value
From: Roelof Wobben <rwobben@xxxxxxxxxxx>
Date: Tue, 29 Nov 2011 16:40:53 +0000
HEllo,I wonder if this can be done in xslt.I use pseudo code to make it clear.Als een bepaalde maand en een bepaalde maand is bereikt dan heeft de parameter
$articlesperpage een bepaalde waarde.Roelof

Current Thread