RE: [xsl] Please wait - loading...

Subject: RE: [xsl] Please wait - loading...
From: Jerremy Koot <j.koot@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
Date: Tue, 20 Feb 2001 10:21:37 +0100
Hi Andrew,

>Is there any way of letting the user know this is happening by displaying
>some kind of 'please wait' message before the xml is displayed??

>...sorry for an unnecessary post - the fog has cleared and the solution has
>become obvious :-)

So how did you solve this ?

Thnx,

Jerremy


****************************************************************************
Disclaimer:

Labouchere N.V. garandeert op geen enkele wijze de juistheid en/of 
volledigheid van de inhoud van het verzonden e-mail bericht.
De inhoud van deze e-mail is niet gericht op enig rechtsgevolg noch acht 
Labouchere N.V. zich gebonden aan de inhoud. De inhoud van het bericht 
is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en dient uitsluitend 
informatieve doeleinden. Labouchere aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
voor enigerlei schade voortvloeiend uit het gebruik en/of acceptatie van de
inhoud van het bericht. Bank Labouchere N.V. en Van de Wolk & Co N.V. zijn 
dochterondernemingen van Labouchere N.V.; Alex, Legio-Lease en VEB Bottom-
line zijn onderdelen van bank Labouchere N.V.. CDC Labouchere Securities
Services N.V. is een joint venture van Caisse des Depots et Consignations en
Labouchere N.V..

No legal consequences can be derived from the contents of the e-mail 
neither is Labouchere N.V. committed to them. The content of this e-mail is 
exclusively intended for adressee(s) and information purposes. Labouchere 
N.V. accepts no liability for any damage resulting from the use and/or 
acceptation of the content of this e-mail. Bank Labouchere N.V. and 
Van de Wolk & Co N.V. are subsidiaries of Labouchere N.V.;Alex, Legio-Lease
and Veb Bottom-Line are part of Bank Labouchere N.V.. CDC Labouchere 
Securities Services N.V. is a joint venture of Caisse des Depots et
Consignations and Labouchere N.V..
**************************************************************************** XSL-List info and archive:  http://www.mulberrytech.com/xsl/xsl-list


Current Thread