[xsl] Current date in a Xsl variable

Subject: [xsl] Current date in a Xsl variable
From: logchem.news@xxxxxxxxx
Date: Wed, 10 Sep 2003 09:34:00 +0200
Is it possibbe to get the current date in a variable?

I only found JavaScript routines, but it's not possible to store A 
javascript variable in a Xsl variable.

Thanks in advance
Peter

-- 
_____________________________________________________________________
Snel en voordelig ADSL nu voor iedereen bereikbaar.
Zon Breedband Budget vanaf EUR 14,95 per maand.
Nu tijdelijk geen aansluitkosten. Bestel snel op zonnet.nl/breedband


 XSL-List info and archive:  http://www.mulberrytech.com/xsl/xsl-list


Current Thread