[xsl] Is this a known msxml3 bug?

Subject: [xsl] Is this a known msxml3 bug?
From: "Chris Bayes" <chris@xxxxxxxxxxx>
Date: Fri, 7 Dec 2001 16:49:56 -0000
I have 3 input files
<?xml version="1.0"?>
<tq name="db" dirroot="D:\Projects\transquery">
	<file>file:///D:\Projects\transquery\db\1.xml</file>
	<file>file:///D:\Projects\transquery\db\2.xml</file>
</tq>

<?xml version="1.0"?>
<sv att1="1" >
	<sv1 att1="2" />
</sv>

<?xml version="1.0"?>
<sv att1="3" >
	<sv1 att1="4" />
</sv>

And this stylesheet.

<xsl:stylesheet version="1.0"
 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform";
 xmlns:tq="http://transquery.org";>
 <xsl:variable name="tq:input"
select="document(document('file:///D:\MyProjects\transquery\x.xml')//fil
e)"/>
 <xsl:template match="/">
   -<xsl:copy-of select="$tq:input" />
   -<xsl:copy-of select="$tq:input//sv1[@att1='2']" />
   -<xsl:copy-of select="$tq:input//sv1[@att1='4']" />
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Msxml gives me 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
   -<sv att1="1"><sv1 att1="2" /></sv><sv att1="3"><sv1 att1="4"
/></sv>
   -<sv1 att1="2" />
   -
And sometimes randomly

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
   -<sv att1="3"><sv1 att1="4" /></sv><sv att1="1"><sv1 att1="2"
/></sv>
   -
   -<sv1 att1="4" />

Saxon gives me

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   -<sv att1="1"><sv1 att1="2"/></sv><sv att1="3"><sv1
att1="4"/></sv>
   -<sv1 att1="2"/>
   -<sv1 att1="4"/>

Ciao Chris

XML/XSL Portal
http://www.bayes.co.uk/xml


 XSL-List info and archive: http://www.mulberrytech.com/xsl/xsl-list


Current Thread