Re: [xsl] Applying XSL transformation to non-xml (but fixed structure) file

Subject: Re: [xsl] Applying XSL transformation to non-xml (but fixed structure) file
From: Ruud Grosmann <rdgon@xxxxxx>
Date: Wed, 02 Jun 2010 16:01:39 +0200
Christian Schouten wrote:
Hi all,

I need to apply an XSL transformation to a non-xml file that has a fixed
structure.
The goal is to read in the file, add/edit/delete a record and write it
back.


hoi Christian,

ik antwoord je even rechtstreeks, want ik vloek niet graag in de kerk (de xsl-gemeenschap). Mijn eerste reactie is de vraag waarom iemand een xml tool zou willen gebruiken voor niet-xml-input. Waarom niet een simpel perl- of ruby-scriptje maken (of een andere taal naar keuze)?. Levert een fractie op van de code die je anders nodig hebt. Bovendien gebruik je het juiste hulpmiddel voor de juiste taak.

Heb je een reden dat je dat perse via xslt wilt?

groeten, Ruud

Current Thread