RE: [xsl] Can grouping here the solution ?

Subject: RE: [xsl] Can grouping here the solution ?
From: Robby Pelssers <Robby.Pelssers@xxxxxxx>
Date: Tue, 22 Nov 2011 10:21:56 +0100
This should get the job done.. I forgot to adjust the matching template to
<xsl:template match="artikel-details">

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform";>

<xsl:output method="xml" doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";
omit-xml-declaration="yes" encoding="UTF-8" indent="yes" />

<xsl:param name="pageNumber"/>

<xsl:template match="/">
 <xsl:apply-templates select="artikel-details "/>
</xsl:template>

<xsl:template match="artikel-details">
 <xsl:for-each-group select="entry" group-by="page">
  <xsl:if test="current-grouping-key() eq $pageNumber">
   <xsl:apply-templates select="current-group()"/>
  </xsl:if>
 </xsl:for-each-group>
</xsl:template>

<xsl:template match="entry">
  <h1><xsl:value-of select="titel"/></h1><br />
 <xsl:value-of select="datum" /><br />
 <xsl:value-of select="tekst" />
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

-----Original Message-----
From: Robby Pelssers [mailto:Robby.Pelssers@xxxxxxx]
Sent: Tuesday, November 22, 2011 10:18 AM
To: xsl-list@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Subject: RE: [xsl] Can grouping here the solution ?

Ok.. don't know where I got that display articles from ... probably from prior
sample data you showed me.

But in fact this one was easy to figure out yourself. Just check the data
structure and see if you match on meaningful tags.

In this case it had to be

<xsl:template match="/">
 <xsl:apply-templates select="artikel-details"/>
</xsl:template>

Robby
-----Original Message-----
From: Roelof Wobben [mailto:rwobben@xxxxxxxxxxx]
Sent: Tuesday, November 22, 2011 10:09 AM
To: xsl-list@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Subject: RE: [xsl] Can grouping here the solution ?


I change it as you said.

So it looks now like this :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform";>

<xsl:output method="xml" doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";
omit-xml-declaration="yes" encoding="UTF-8" indent="yes" />

<xsl:param name="pageNumber"/>

<xsl:template match="/">
 <xsl:apply-templates select="display-articles"/>
</xsl:template>

<xsl:template match="display-articles">
 <xsl:for-each-group select="entry" group-by="page">
 <xsl:if test="current-grouping-key() eq $pageNumber">
 <xsl:apply-templates select="current-group()"/>
 </xsl:if>
 </xsl:for-each-group>
</xsl:template>

<xsl:template match="entry">
  <h1><xsl:value-of select="titel"/></h1><br />
 <xsl:value-of select="datum" /><br />
 <xsl:value-of select="tekst" />
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

But no I get this as output :The XSL transformation did not create any output.Roelof

----------------------------------------
> From: Robby.Pelssers@xxxxxxx
> To: xsl-list@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> Date: Tue, 22 Nov 2011 10:03:37 +0100
> Subject: RE: [xsl] Can grouping here the solution ?
>
> You actually did not misunderstood anything..
>
> The only thing you need to add is a root matcher and from there you start
the flow as you want it. The reason why you get the text output is because
since you left out a / matching template, all text nodes are copied in to the
result as well.
>
> Add the template below and you should get what you want.
>
> <xsl:template match="/">
> <xsl:apply-templates select="display-articles"/>
> </xsl:template>
>
> Robby
>
> -----Original Message-----
> From: Roelof Wobben [mailto:rwobben@xxxxxxxxxxx]
> Sent: Tuesday, November 22, 2011 9:59 AM
> To: xsl-list@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> Subject: RE: [xsl] Can grouping here the solution ?
>
>
> One problem.
>
>
>
> I did make this xslt to test your code:
>
>
>
>
>
> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
> <xsl:stylesheet version="2.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform";>
>
> <xsl:output method="xml" doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";
omit-xml-declaration="yes" encoding="UTF-8" indent="yes" />
>
> <xsl:param name="pageNumber"/>
>
> <xsl:template match="display-articles">
> <xsl:for-each-group select="entry" group-by="page">
> <xsl:if test="current-grouping-key() eq $pageNumber">
> <xsl:apply-templates select="current-group()"/>
> </xsl:if>
> </xsl:for-each-group>
> </xsl:template>
>
> <xsl:template match="entry">
> <h1><xsl:value-of select="titel"/></h1><br />
> <xsl:value-of select="datum" /><br />
> <xsl:value-of select="tekst" />
> </xsl:template>
>
> </xsl:stylesheet>
>
>
>
>
>
> And I used this xml file :
>
>
>
> ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
> <artikel-details>
> <section id="1" handle="blog">Blog</section>
> <entry id="1"> 30 <titel handle="zwanger">Zwanger ??</titel>
> <datum time="23:00" weekday="5">2005-02-04</datum>
> <page>1</page>
> <tekst mode="formatted"><p>Hoera, het is zover, eindelijk zwanger. De test
laat niets te twijfelen over. Ik ben net een stuiterbal, blij en energie voor
tien. Ondanks het prille begin, heb ik een goed gevoel over deze zwangerschap.
Waarom? geen idee. Het voelt gewoon goed. Het is moeilijk om 's middags mijn
mond dicht te houden als ik met mijn zus in de stad ben. Het is maar goed dat
er een carnavalsoptocht is, het geeft een beetje afleiding.</p>
> </tekst>
> </entry>
> <entry id="2">
> <titel handle="7-weken-echo">7 weken echo</titel>
> <datum time="22:00" weekday="1">2005-02-21</datum>
> <page>1</page>
> <tekst mode="formatted"><p>Ik stond al onder behandeling van een gynaecoloog
en heb een echo gehad om te kijken of alles goed met je is. Ons kleintje (zo
noem ik je) je bent 7 weken en 6,5 millimeter, onvoorstelbaar dat je nu al
jouw hartje kunt zien kloppen. De vermoedelijke bevallingsdatum wordt op 9
oktober 2005 vastgesteld, Tjonge wat klinkt dat nog ver weg. De energie voor
10 was van korte duur, veel slaap is ervoor in de plaats gekomen, 's avonds om
acht uur rol ik om van de slaap. Gekke gewoonte: waterijs, ik kan er niet
vanaf blijven, spekjes en zuurtjes. Waar ik een hekel aan heb gekregen, kip
snijden en bakken en de geur van wokolie. Bah, wat smerig.</p>
> </tekst>
> </entry>
> <entry id="3">
> <titel handle="appelgebak">Appelgebak</titel>
> <datum time="23:00" weekday="6">2005-02-26</datum>
> <page>1</page>
> <tekst mode="formatted"><p>Met appelgebak zijn we naar jouw opa Mans en oma
Marie gegaan. Ze zijn blij voor ons en ik hoop dat je veel plezier zult hebben
met je opa Mans en oma Marie zodra je bent geboren. Nu nog opa Jan en Dagmar
vertellen dat je op komst bent</p>
> </tekst>
> </entry>
> </artikel-details>
>
>
>
> But I see as output this :
>
>
>
> <!DOCTYPE h1 PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>Blog<h1>Zwanger
??</h1><br/>2005-02-04<br/>Hoera, het is zover, eindelijk zwanger. De test
laat niets te twijfelen over. Ik ben net een stuiterbal, blij en energie voor
tien. Ondanks het prille begin, heb ik een goed gevoel over deze zwangerschap.
Waarom? geen idee. Het voelt gewoon goed. Het is moeilijk om 's middags mijn
mond dicht te houden als ik met mijn zus in de stad ben. Het is maar goed dat
er een carnavalsoptocht is, het geeft een beetje afleiding.<h1>7 weken
echo</h1><br/>2005-02-21<br/>Ik stond al onder behandeling van een gynaecoloog
en heb een echo gehad om te kijken of alles goed met je is. Ons kleintje (zo
noem ik je) je bent 7 weken en 6,5 millimeter, onvoorstelbaar dat je nu al
jouw hartje kunt zien kloppen. De vermoedelijke bevallingsdatum wordt op 9
oktober 2005 vastgesteld, Tjonge wat klinkt dat nog ver weg. De energie voor
10 was van korte duur, veel slaap is ervoor in de plaats gekomen, 's avonds om
acht uur rol ik om van de slaap. Gekke gewoonte: waterijs, ik kan er niet
vanaf blijven, spekjes en zuurtjes. Waar ik een hekel aan heb gekregen, kip
snijden en bakken en de geur van wokolie. Bah, wat
smerig.<h1>Appelgebak</h1><br/>2005-02-26<br/>Met appelgebak zijn we naar jouw
opa Mans en oma Marie gegaan. Ze zijn blij voor ons en ik hoop dat je veel
plezier zult hebben met je opa Mans en oma Marie zodra je bent geboren. Nu nog
opa Jan en Dagmar vertellen dat je op komst bent
>
>
>
> Instead of
>
>
>
> Zwanger ??
>
>
>
> Hoera, het is zover, eindelijk zwanger. De test laat niets te twijfelen
over. Ik ben net een stuiterbal, blij en energie voor tien. Ondanks het prille
begin, heb ik een goed gevoel over deze zwangerschap. Waarom? geen idee. Het
voelt gewoon goed. Het is moeilijk om 's middags mijn mond dicht te houden als
ik met mijn zus in de stad ben. Het is maar goed dat er een carnavalsoptocht
is, het geeft een beetje afleiding
>
>
>
> 7 weken echo
>
>
>
> Ik stond al onder behandeling van een gynaecoloog en heb een echo gehad om
te kijken of alles goed met je is. Ons kleintje (zo noem ik je) je bent 7
weken en 6,5 millimeter, onvoorstelbaar dat je nu al jouw hartje kunt zien
kloppen. De vermoedelijke bevallingsdatum wordt op 9 oktober 2005 vastgesteld,
Tjonge wat klinkt dat nog ver weg. De energie voor 10 was van korte duur, veel
slaap is ervoor in de plaats gekomen, 's avonds om acht uur rol ik om van de
slaap. Gekke gewoonte: waterijs, ik kan er niet vanaf blijven, spekjes en
zuurtjes. Waar ik een hekel aan heb gekregen, kip snijden en bakken en de geur
van wokolie. Bah, wat smerig.
>
>
>
> Appelgebak
>
>
>
>
>
> Met appelgebak zijn we naar jouw opa Mans en oma Marie gegaan. Ze zijn blij
voor ons en ik hoop dat je veel plezier zult hebben met je opa Mans en oma
Marie zodra je bent geboren. Nu nog opa Jan en Dagmar vertellen dat je op
komst bent
>
>
>
>
>
> What did I misunderstood ?
>
>
>
> Roelof
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> ----------------------------------------
> > From: Robby.Pelssers@xxxxxxx
> > To: xsl-list@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> > Date: Mon, 21 Nov 2011 20:25:07 +0100
> > Subject: RE: [xsl] Can grouping here the solution ?
> >
> > No this will not work...
> >
> > <xsl:for-each group select="pagenumber eq page" group-by="page" >
> > </xsl:for-each-group>
> >
> > <!-- first of all you are using a Boolean expression in your select clause
whereas you want to use a predicate which in this case would be
> > Select="page[your predicate]"
> >
> > But you are really not interested in having just groups of pagenumbers.
You want to have groups of entries so it still needs to be
> >
> > <!-- now the select expression depends on the context but assuming you are
inside the parent 'display-articles' matching template then you can do
something like -->
> >
> > <xsl:param name="pageNumber"/>
> >
> >
> > <xsl:template match="display-articles">
> > <xsl:for-each-group select="entry" group-by="page">
> > <!-- only handle grouped entries if the grouping-key which is page equals
our page parameter -->
> > <xsl:if test="current-grouping-key() eq $pageNumber">
> > <xsl:apply-templates select="current-group()"/> <!-- we tell the processor
to continue handling the entries of THIS (current) group.
> > </xsl:if>
> > </xsl:for-each-group>
> > </xsl:template>
> >
> > <xsl:template match="entry">
> > <!-- here is where you want to do the heavy lifting and transforming your
entries -->
> > </xsl:template>
> >
> > Hope this gives a bit of insight,
> > Robby
> >
> > -----Original Message-----
> > From: Roelof Wobben [mailto:rwobben@xxxxxxxxxxx]
> > Sent: Monday, November 21, 2011 8:14 PM
> > To: xsl-list@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> > Subject: RE: [xsl] Can grouping here the solution ?
> >
> >
> > Hello,
> >
> >
> >
> > Supposed I only want to check the page number.
> >
> > Can this then work.
> >
> >
> >
> >
> >
> > <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform";
> > xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; version="2.0 />
> >
> > <xsl:variable name="page"/> <!-- this has to be filled with the value of
page in the xml file -->
> >
> > <xsl:variable name="pagenumber /> <! on some way I have this to fill with
the url paramater @value which contains the 2005-02 --->
> >
> > xsl:for-each group select="pagenumber eq page" group-by="page" />
> >
> > <!-- Do display here -->
> >
> > <xsl: for-each />
> >
> >
> >
> > Roelof
> >
> >
> >
> >
> >
> > > From: Robby.Pelssers@xxxxxxx
> > > To: xsl-list@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> > > Date: Mon, 21 Nov 2011 19:10:15 +0100
> > > Subject: RE: [xsl] Can grouping here the solution ?
> > >
> > > Ok Ken, thx for the advice. I actually never used to do so but at some
point in time I figured it would express more clearly the intent. I guess I
should just always assume this by default to safe on typing.
> > >
> > > -----Original Message-----
> > > From: G. Ken Holman [mailto:gkholman@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]
> > > Sent: Monday, November 21, 2011 6:52 PM
> > > To: xsl-list@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xsl-list@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> > > Subject: RE: [xsl] Can grouping here the solution ?
> > >
> > > In all of my professional work with XSLT I have very rarely ever had
> > > to address text() nodes individually.
> > >
> > > At 2011-11-21 18:41 +0100, Robby Pelssers wrote:
> > > >You can do something like
> > > >
> > > ><xsl:for-each group select="display-articles/section/entry"
> > > >group-by="concat(substring(datum/text(), 1,7), '/', page/text())">
> > > > <!-- this way you group on unique combinations of e.g. strings
> > > > like '2005-02/1' -->
> > > ></xsl:for-each>
> > > >
> > > >Robby
> > >
> > > In your example above where you have "datum/text()" and
> > > "page/text()", you are better served by using simply "datum" and
"page".
> > >
> > > Consider if your user has the following:
> > >
> > > <datum>2003<!--OCR read this '3' as an '8'-->-05-02</datum>
> > >
> > > The expression "substring(datum,6,2)" evaluates as "05" as expected.
> > >
> > > The expression "substring(datum/text(),6,2)" triggers a runtime error
> > > because of supplying more than one node for the first argument.
> > >
> > > Remember in XPath that the value of an element is the concatenation
> > > of that element's descendent text nodes.
> > >
> > > I tell my students if they ever think they need to address a text
> > > node directly, to think again because they probably don't.
> > >
> > > I hope this is helpful.
> > >
> > > . . . . . . . . . . Ken
> > >
> > >
> > > --
> > > Contact us for world-wide XML consulting and instructor-led training
> > > Free 5-hour video lecture: XSLT/XPath 1.0 & 2.0 http://ude.my/t37DVX
> > > Crane Softwrights Ltd. http://www.CraneSoftwrights.com/s/
> > > G. Ken Holman mailto:gkholman@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> > > Google+ profile: https://plus.google.com/116832879756988317389/about
> > > Legal business disclaimers: http://www.CraneSoftwrights.com/legal

Current Thread