Re: [xsl] Ignore Namespace while transformation

Subject: Re: [xsl] Ignore Namespace while transformation
From: Geert Josten <Geert.Josten@xxxxxxxxxxx>
Date: Wed, 28 Sep 2005 09:21:37 +0200
Hi,

Refer to the elements from the XSL stylesheet using namespaces with a prefix. E.g. add xmlns:CWS="urn:Cserv.CWS" and xmlns:API="http://integration.api.com"; to xsl:stylesheet element and use CWS:SubmitRequestResponse and API:CAPI in your match patterns...

Cheers,
Geert

jaya vardhani wrote:

Hi

My XML goes like this:

<?xml version="1.0"?>
<SubmitRequestResponse xmlns="urn:Cserv.CWS">
 <SubmitRequestResult>
  <CAPI xmlns="http://integration.api.com";
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#";
xsi:schemaLocation="http://integration.api.com
DocumentInquiry.xsd">
	<CHeader Version="2.0">
      ..............
    </CHeader>
  </CAPI>
 </SubmitRequestResult>
</SubmitRequestResponse>

  In my xsl i am not able to match with any element
pattern from the XMl. When i remove the xmlns from
<SubmitRequestResponse> and <CAPI> elements its
working fine. Is there any way that i can transform
the XML without taking these namespaces into
consideration? Please give a solution.

Thanks&Regards,
Jaya M.

__________________________________________________________ Yahoo! India Matrimony: Find your partner now. Go to http://yahoo.shaadi.com
-- Drs. G.P.H. Josten ConsultantDaidalos BV
Source of Innovation
Hoekeindsehof 1-4
2665 JZ Bleiswijk
Tel: +31 (0) 10 850 1200
Fax: +31 (0) 10 850 1199
www.daidalos.nl


De informatie - verzonden in of met dit emailbericht - is afkomstig van Daidalos BV en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onbedoeld hebt ontvangen, verzoeken wij u het te verwijderen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.


Current Thread