Re: [stella] Hiragana Font For The 2600

Subject: Re: [stella] Hiragana Font For The 2600
From: emooney@xxxxxxxxxxxxxxxx (Erik Mooney)
Date: Sat, 18 Apr 1998 00:17:42 GMT
>>Watashi mo nihongo o hanashimasu.
>~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~
>
>Sou desu ka. Eriku-san wa 2600 no anime no geemu o puroguramu ni
              ^^^^^^^^^
Hey, stop talking about me behind my back right in front of my face :)

>uchikomu tsumori desu ka. Watashi wa "Gatchaman" no geemu o puroguramu ni
>uchikomou to omoimasu. Guren-san no hara ga niekurikaeru mae ni, watashi ga
>eigo o tabun hanasunakerebanarimasen ka. ;) ;) ;)

Gesundheit.

--
Archives (includes files) at http://www.biglist.com/lists/stella/archives/
Unsub & more at http://www.biglist.com/lists/stella/stella.html

Current Thread