Re: RE: [stella] Hiragana Font For The 2600

Subject: Re: RE: [stella] Hiragana Font For The 2600
From: slapdash@xxxxxxxxxxxx (Russ Perry Jr)
Date: Fri, 17 Apr 1998 22:15:37 -0600
Chris wrote:
>Eric wrote:
>>Watashi mo nihongo o hanashimasu.

>Sou desu ka. Eriku-san wa 2600 no anime no geemu o puroguramu ni
>uchikomu tsumori desu ka. Watashi wa "Gatchaman" no geemu o puroguramu ni
>uchikomou to omoimasu. Guren-san no hara ga niekurikaeru mae ni, watashi ga
>eigo o tabun hanasunakerebanarimasen ka. ;) ;) ;)

>        (My grammar probably sucked from hell!!!!)

Sou desu ne? Demo, boku no nihongo wa totemo joozu ja nai kara, ii desu...

//*================================================================++
|| Russ Perry Jr  2175 S Tonne Dr #105  Arlington Hts IL 60005 ||
|| 847-952-9729  slapdash@xxxxxxxxxxxx  VIDEOGAME COLLECTOR! ||
++================================================================*//--
Archives (includes files) at http://www.biglist.com/lists/stella/archives/
Unsub & more at http://www.biglist.com/lists/stella/stella.html

Current Thread